Mekanik Tesisat Şantiye İş Programı işin süresi baz alınarak yüklenicinin çalışma sistemi doğrultusunda inşaai ve ince işler genel iş programı da dikkate alınarak hazırlanır. Malzeme ve kaynak planlaması yapılır. Satın Alma süreci tedarikçi firmalardan alınan temrin süreleri yardımıyla ayrıca planlanabilir.