Uygulama süresince şantiyeden alınan bilgiler doğrultusunda işin ne kadarının tamamlandığı, miktar ve yüzde olarak hesaplanır ve görsel öğelerle desteklenir. Genelde aylık bazda bu çalışma yapılır.