Şantiye hakediş dosyası; Ataşman, Yeşil Defter, Hakediş Keşif Özeti ile Kapak Sayfasından oluşur. Bizler bu hizmeti Şantiye süresince aylık periyotlarla size hazırlayıp ay sonunda gönderebiliyoruz.
 
Ataşman 
 
Şantiyeden gelen bilgiler yardımıyla yapılan imalatlara ait ataşmanlar tarafımızca bilgisayar ortamında hazırlanır ve hakediş dosyasına eklenir.
 
Yeşil Defter
 
Mevcut imalat bilgileri kümülatif olarak metraj bazında yeşil deftere işlenir ve hak ediş dosyasına eklenir.
 
Hak ediş Keşif Özeti ve Kapak Sayfası
 
Hakediş keşif özeti yeşil deftere işlenmiş imalatların fiyatlandırılmış şeklidir. Kapak sayfasında icmal şeklinde toplamda şimdiye kadar ne kadar hak ediş yapıldığı, ilgili ay yapılan hakediş miktarı imza haneleri ile birlikte hazırlanır ve hakediş dosyasına eklenir.